Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een smart city agenda (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een smart city agenda Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid Cegerek c.s. over inruilen van tweetaktscooters voor elektrische scooters (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Cegerek c.s. over inruilen van tweetaktscooters voor elektrische scooters Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID CEGEREK C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het vasthouden aan ten minste 40% CO2-reductie (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het vasthouden aan ten minste 40% CO2-reductie Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een transitie naar zero emissie busvervoer (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een transitie naar zero emissie busvervoer Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de baten van hogere doelstellingen (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de baten van hogere doelstellingen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 12 waarmee extra geld beschikbaar komt voor het ondersteunen van gemeenten om te komen tot lokale klimaatadaptatieplannen (Dossier 34000-XII)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 12 waarmee extra geld beschikbaar komt voor het ondersteunen van gemeenten om te komen tot lokale klimaatadaptatieplannen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121 Ontvangen 30 oktober 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 56 waarmee het budget voor het programma VANG voor 2015 wordt verhoogd met € 1 miljoen (Dossier 34000-XII)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 56 waarmee het budget voor het programma VANG voor 2015 wordt verhoogd met € 1 miljoen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 561 Ontvangen 26 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...