Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een smart city agenda (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een smart city agenda Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid Cegerek c.s. over inruilen van tweetaktscooters voor elektrische scooters (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Cegerek c.s. over inruilen van tweetaktscooters voor elektrische scooters Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID CEGEREK C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het vasthouden aan ten minste 40% CO2-reductie (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het vasthouden aan ten minste 40% CO2-reductie Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een transitie naar zero emissie busvervoer (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een transitie naar zero emissie busvervoer Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34000-XII, nr.41) over het realiseren van de doelstelling van VANG (Dossier 34000-XII)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34000-XII, nr.41) over het realiseren van de doelstelling van VANG Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 51 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41 Voorgesteld 4 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er voor gemeenten een doelstelling ligt om 75% van het huishoudelijk afval te scheiden in 2020; overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving met betrekking tot het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) heeft geconcludeerd dat: – de kwantitatieve doelen voor afval ambitieus zijn; – de instrumenten hier nog onvoldoende bij aansluiten; – niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van financiële instrumenten; – er geen sanctie is als gemeenten hun doelen niet realiseren; verzoekt de regering, te onderzoeken of er een financiële prikkel kan komen voor gemeenten om de doelstelling van VANG te realiseren en daarbij rekening te houden met stedelijkheidsklasse, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over een lange termijnvisie op duurzame mobiliteit (Dossier 34000-XII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over een lange termijnvisie op duurzame mobiliteit Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ontwikkelingen zoals de opkomst van de e-bike, elektrificatie van het autoverkeer, zelfsturende auto's, fietssnelwegen, telewerken en de vergrijzing gevolgen hebben voor de vervoersvraag, wegbenutting en de milieudruk en geluidsoverlast van het wegverkeer; overwegende dat investeringen in weginfrastructuur worden gedaan voor tientallen jaren; verzoekt de regering, een langetermijnvisie te maken op duurzame mobiliteit en daarbij ook de afspraken uit het energieakkoord te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over de doelstellingen uit het energieakkoord (Dossier 34000-XII)
Motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over de doelstellingen uit het energieakkoord Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering zich in het energieakkoord verbonden heeft aan de doelstellingen de CO2-uitstoot van het verkeer in 2030 met 17% te verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 60%; overwegende dat de Nationale Energieverkenning 2014 zegt dat we dat met het huidige beleid niet gaan halen; verzoekt de regering, de Kamer te informeren hoe zij de doelstellingen wil bereiken, welke maatregelen zij daarvoor neemt en wat de bijdrage van de afzonderlijke maatregelen is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de baten van hogere doelstellingen (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de baten van hogere doelstellingen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over het realiseren van de doelstelling van VANG (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Dik-Faber over het realiseren van de doelstelling van VANG Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er voor gemeenten een doelstelling ligt om 75% van het huishoudelijk afval te scheiden in 2020; overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving met betrekking tot het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) heeft geconcludeerd dat: – de kwantitatieve doelen voor afval ambitieus zijn; – de instrumenten hier nog onvoldoende bij aansluiten; – niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van financiële instrumenten; – er geen sanctie is als gemeenten hun doelen niet realiseren; verzoekt de regering, te onderzoeken of er een financiële prikkel kan komen voor gemeenten om de doelstelling van VANG te realiseren, bijvoorbeeld een bonus-malussysteem rekening houdend met factoren als stedelijkheidsklasse, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over tachograafkaarten (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Bisschop c.s. over tachograafkaarten Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...