Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CU 6
D66 2
GL 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CU 6
D66 2
GL 1
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee extra geld beschikbaar komt voor het ondersteunen van gemeenten om te komen tot lokale klimaatadaptatieplannen (Dossier 34000-XII)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee extra geld beschikbaar komt voor het ondersteunen van gemeenten om te komen tot lokale klimaatadaptatieplannen Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 29 oktober 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee het budget voor het programma VANG voor 2015 wordt verhoogd met € 1 miljoen (Dossier 34000-XII)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee het budget voor het programma VANG voor 2015 wordt verhoogd met € 1 miljoen Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 29 oktober 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 11 waarmee het budget voor het programma VANG voor 2015 wordt verhoogd met € 1 miljoen (Dossier 34000-XII)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 11 waarmee het budget voor het programma VANG voor 2015 wordt verhoogd met € 1 miljoen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 56 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 17 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber dat voorziet in een subsidie van € 200.000,- voor de Stichting Dutch Cycling Embassy (Dossier 34000-XII)
Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber dat voorziet in een subsidie van € 200.000,- voor de Stichting Dutch Cycling Embassy Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER Ontvangen 29 oktober 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 12 waarmee extra geld beschikbaar komt voor het ondersteunen van gemeenten om te komen tot lokale klimaatadaptatieplannen (Dossier 34000-XII)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 12 waarmee extra geld beschikbaar komt voor het ondersteunen van gemeenten om te komen tot lokale klimaatadaptatieplannen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121 Ontvangen 30 oktober 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 56 waarmee het budget voor het programma VANG voor 2015 wordt verhoogd met € 1 miljoen (Dossier 34000-XII)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 56 waarmee het budget voor het programma VANG voor 2015 wordt verhoogd met € 1 miljoen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 561 Ontvangen 26 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...