Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inrichten van de verhandelbaarheid van fosfaatrechten (Dossier 33979)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inrichten van de verhandelbaarheid van fosfaatrechten Motie dieren landbouw Nr. 118 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een bedrijf kan worden voortgezet door een landbouwer waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat tot in de derde graad (Dossier 33979)
Gewijzigd amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een bedrijf kan worden voortgezet door een landbouwer waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat tot in de derde graad Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. waarmee regionale kringlopen voor bedrijfsoverschotten mogelijk worden gemaakt (Dossier 33979)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. waarmee regionale kringlopen voor bedrijfsoverschotten mogelijk worden gemaakt Amendement dieren landbouw Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 64, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen (Dossier 33979)
Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 64, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw Nr. 65 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over aan de hand van het Zesde Actieprogramma de generieke korting van fosfaatrechten bepalen (Dossier 33979)
Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over aan de hand van het Zesde Actieprogramma de generieke korting van fosfaatrechten bepalen Motie dieren landbouw Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onduidelijk is of het voorstel voor een fosfaatrechtenstelsel voldoende is voor de Europese Commissie om Nederland opnieuw derogatie te verlenen, terwijl het voorstel zeer ingrijpende gevolgen heeft voor de melkveehouderij; verzoekt de regering om, zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met het Nitraatcomité en de Europese Commissie over de relatie tussen fosfaatrechten en derogatie en aan de hand van de onderhandelingen over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn de generieke korting van fosfaatrechten te bepalen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel Motie dieren landbouw Nr. 131 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 34, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen (Dossier 33979)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 34, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) dieren landbouw Nr. 58 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (33979, nr. 86) over het reguleren van de fosfaatproductie (Dossier 33979)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (33979, nr. 86) over het reguleren van de fosfaatproductie Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 58, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen. (Dossier 33979)
Nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 58, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de keuze voor een referentieperiode (Dossier 33979)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de keuze voor een referentieperiode Motie dieren landbouw Nr. 130 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het reguleren van de fosfaatproductie (Dossier 33979)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het reguleren van de fosfaatproductie Motie dieren landbouw Nr. 86 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over de overdracht van fosfaatrechten binnen de familie tot in de derde graad niet afromen (Dossier 33979)
Motie van het lid Geurts c.s. over de overdracht van fosfaatrechten binnen de familie tot in de derde graad niet afromen Motie dieren landbouw Nr. 113 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 131) over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 131) over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 136 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 130) over de keuze voor een referentieperiode (Dossier 33979)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 130) over de keuze voor een referentieperiode Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 135 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...