Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inrichten van de verhandelbaarheid van fosfaatrechten (Dossier 33979)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inrichten van de verhandelbaarheid van fosfaatrechten Motie dieren landbouw Nr. 118 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over aan de hand van het Zesde Actieprogramma de generieke korting van fosfaatrechten bepalen (Dossier 33979)
Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over aan de hand van het Zesde Actieprogramma de generieke korting van fosfaatrechten bepalen Motie dieren landbouw Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onduidelijk is of het voorstel voor een fosfaatrechtenstelsel voldoende is voor de Europese Commissie om Nederland opnieuw derogatie te verlenen, terwijl het voorstel zeer ingrijpende gevolgen heeft voor de melkveehouderij; verzoekt de regering om, zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met het Nitraatcomité en de Europese Commissie over de relatie tussen fosfaatrechten en derogatie en aan de hand van de onderhandelingen over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn de generieke korting van fosfaatrechten te bepalen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel Motie dieren landbouw Nr. 131 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (33979, nr. 86) over het reguleren van de fosfaatproductie (Dossier 33979)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (33979, nr. 86) over het reguleren van de fosfaatproductie Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over nadere criteria voor afgeroomde rechten uit de fosfaatbank (Dossier 33979)
Motie van het lid Dik-Faber over nadere criteria voor afgeroomde rechten uit de fosfaatbank Motie dieren landbouw Nr. 119 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat afgeroomde rechten uit de fosfaatbank zullen worden toegedeeld aan bedrijven die voldoen aan nader te bepalen criteria; verzoekt de regering, een groot deel van de afgeroomde fosfaatrechten uit de fosfaatbank te reserveren voor melkveehouders met latente ruimte die concrete groeiplannen hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de keuze voor een referentieperiode (Dossier 33979)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de keuze voor een referentieperiode Motie dieren landbouw Nr. 130 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over regionale mestafzet binnen een straal van 20 kilometer (Dossier 33979)
Motie van het lid Dik-Faber over regionale mestafzet binnen een straal van 20 kilometer Motie dieren landbouw Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 23 april 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Staatssecretaris regionale kringlopen wil bevorderen; overwegende dat er melkveehouders zijn die voor voerproductie en mestafzet gebruik maken van de gronden van landbouwers in de buurt die deze zelf niet (meer) gebruiken; verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat melkveehouders deze specifieke regionale mestafzet binnen een straal van 20 kilometer in mindering kunnen brengen op hun melkveefosfaatoverschot, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het reguleren van de fosfaatproductie (Dossier 33979)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het reguleren van de fosfaatproductie Motie dieren landbouw Nr. 86 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over de overdracht van fosfaatrechten binnen de familie tot in de derde graad niet afromen (Dossier 33979)
Motie van het lid Geurts c.s. over de overdracht van fosfaatrechten binnen de familie tot in de derde graad niet afromen Motie dieren landbouw Nr. 113 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over het stapsgewijs verhogen van het afromingspercentage (Dossier 33979)
Motie van het lid Dik-Faber over het stapsgewijs verhogen van het afromingspercentage Motie dieren landbouw Nr. 120 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Staatssecretaris het afromingspercentage bij overdracht van rechten bij ministeriële regeling wil vaststellen op 10%; overwegende dat het stapsgewijs verhogen van het afromingspercentage bij overdracht van rechten ertoe kan bijdragen dat er in 2017 een grotere stimulans is om fosfaatrechten te verhandelen; overwegende dat hierdoor wellicht een lagere generieke afroming van fosfaatrechten nodig is; verzoekt de regering, het afromingspercentage bij overdracht van rechten vanaf 1 januari 2017 vast te stellen op 10%, vanaf 1 juli 2017 op 15% en vanaf 1 januari 2018 op 20%, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 33979, nr. 51) over melkveebedrijven met een negatief fosfaatoverschot (Dossier 33979)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 33979, nr. 51) over melkveebedrijven met een negatief fosfaatoverschot Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51 Voorgesteld 25 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er melkveebedrijven zijn met een negatief fosfaatoverschot die nog kunnen doorgroeien door fosfaat op eigen grond te plaatsen; overwegende dat het onwenselijk is als de groeimogelijkheden van deze bedrijven reeds binnen enkele jaren beperkt zullen worden door het overschrijden van het nationale fosfaatproductieplafond; verzoekt de regering, bij het vormgeven van een beperking van grondloze groei via 100% mestwerking te bekijken op welke wijze voldoende groeimogelijkheden voor melkveebedrijven met een negatief fosfaatoverschot kunnen worden gegarandeerd, en de Kamer hierover voor 1 januari 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over melkveebedrijven met plaatsingsruimte voor fosfaat (Dossier 33979)
Motie van het lid Dik-Faber over melkveebedrijven met plaatsingsruimte voor fosfaat Motie dieren landbouw Nr. 51 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er extensieve melkveebedrijven zijn met plaatsingsruimte die nog kunnen doorgroeien door fosfaat op eigen grond te plaatsen; overwegende dat het onwenselijk is als de groeimogelijkheden van deze bedrijven reeds binnen enkele jaren beperkt zullen worden door het overschrijden van het nationale fosfaatproductieplafond; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze een deel van de fosfaatproductieruimte kan worden gereserveerd voor melkveebedrijven die nog plaatsingsruimte op hun eigen bedrijf hebben en de Kamer hierover voor 1 januari 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 131) over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel (Dossier 33979)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 131) over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 136 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Smaling over het reserveren van ruimte onder het sectorale fosfaatplafond (Dossier 33979)
Motie van de leden Dik-Faber en Smaling over het reserveren van ruimte onder het sectorale fosfaatplafond Motie dieren landbouw Nr. 87 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SMALING Voorgesteld 23 april 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er extensieve melkveebedrijven zijn met een negatief fosfaatoverschot die nog kunnen doorgroeien door fosfaat op eigen grond te plaatsen; overwegende dat het onwenselijk is als de groeimogelijkheden van deze pure grondgebonden melkveebedrijven binnen afzienbare tijd beperkt zullen worden door het overschrijden van het nationale fosfaatproductieplafond als gevolg van de groeispurt van grote intensieve bedrijven; verzoekt de regering, een deel van de nog beschikbare ruimte onder het sectorale fosfaatplafond te reserveren voor melkveebedrijven met een negatief fosfaatoverschot die willen doorgroeien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Koser Kaya over volledig compenseren van grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte voor de generieke korting (Dossier 33979)
Motie van de leden Dik-Faber en Koser Kaya over volledig compenseren van grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte voor de generieke korting Motie dieren landbouw Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KOŞER KAYA Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering grondgebonden melkveebedrijven voor een deel van de latente plaatsingsruimte extra fosfaatrechten wil toekennen; verzoekt de regering om, grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte volledig te compenseren voor de generieke korting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 130) over de keuze voor een referentieperiode (Dossier 33979)
Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 33979, nr. 130) over de keuze voor een referentieperiode Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 135 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...