Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CU 1
D66 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CU 1
D66 1
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Motie van de leden Dik-Faber en Koser Kaya over volledig compenseren van grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte voor de generieke korting (Dossier 33979)
Motie van de leden Dik-Faber en Koser Kaya over volledig compenseren van grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte voor de generieke korting Motie dieren landbouw Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KOŞER KAYA Voorgesteld 14 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering grondgebonden melkveebedrijven voor een deel van de latente plaatsingsruimte extra fosfaatrechten wil toekennen; verzoekt de regering om, grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte volledig te compenseren voor de generieke korting, en gaat over tot de orde van de dag. ...