Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur (Dossier 33962)
Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 158 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN NR. ...

Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber over het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten (Dossier 33962)
Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber over het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten Motie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DIK-FABER Voorgesteld 24 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat het verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van gehandicapten in deze regeerperiode zal worden geratificeerd; overwegende dat al jaren wordt gestreden voor betere toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een functiebeperking; overwegende dat inmiddels een wetsvoorstel (33 993) tot het ratificeren van het VN-verdrag aan de Kamer is gestuurd; verzoekt de regering, dit VN-verdrag na ratificering bij de invoeringswet op te nemen in artikel 4.20 van de Omgevingswet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 98 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte (Dossier 33962)
Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 98 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 157 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 98 Ontvangen 29 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan artikel 2.1, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel p door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende: q. het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 54 over de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 54 over de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 64 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 54 Ontvangen 5 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 4.21, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende: d. de toegankelijkheid van nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking is gewaarborgd. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 96 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 96 dat ziet op de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 98 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 961 Ontvangen 17 juni 2015 De ondergetekenden stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.3, onder a, wordt «veilige» vervangen door: veilige, toegankelijke. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 69 dat de gemeenteraad verplicht om een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen. (Dossier 33962)
Nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 69 dat de gemeenteraad verplicht om een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 9 dat de gemeenteraad verplicht om een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Albert de Vries ter vervanging van nr. 9 dat de gemeenteraad verplicht om een gemeentelijke omgevingsvisie vast te stellen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9 Ontvangen 8 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.1, eerste lid, komt te luiden: 1. ...