Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

60 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber over het verplicht stellen van een gemeentelijk rioleringsprogramma en het vaststellen daarvan door de gemeenteraad (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over het verplicht stellen van een gemeentelijk rioleringsprogramma en het vaststellen daarvan door de gemeenteraad Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 3 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over het streven naar een verbetering van een gezonde fysieke leefomgeving (Dossier 33962)
Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over het streven naar een verbetering van een gezonde fysieke leefomgeving Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 56 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER Ontvangen 3 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 1.3, onder a, wordt na «bereiken» ingevoegd: , verbeteren. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapprt", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapprt", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 83 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26 Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In het opschrift van afdeling 13.4 wordt «milieueffectrapportage» vervangen door: omgevingseffectrapportage. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 34 waarmee de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten wordt versterkt, waarbij wordt aangesloten bij enkele bepalingen uit de Code Maatschappelijke Participatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 109 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapport", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten. (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapport", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over regels voor het uiterlijk van de fysieke leefomgeving (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over regels voor het uiterlijk van de fysieke leefomgeving Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 49 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 4.19 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten (Dossier 33962)
Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 163 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 5.45 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur (Dossier 33962)
Amendement van de leden Albert de Vries en Dik-Faber ter vervanging van nr. 70 over een motiveringsverplichting voor het rekening houden met de beginselen uit artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in algemene maatregelen van bestuur Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 158 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 72 dat het instrument prestatievergelijking in de Omgevingswet introduceert (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 72 dat het instrument prestatievergelijking in de Omgevingswet introduceert Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 82 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 72 Ontvangen 11 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 2.37 wordt in Afdeling 2.5 een paragraaf ingevoegd, luidende: § 2.5.4 Prestatievergelijking Artikel 2.37a (prestatievergelijking) 1. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het opnemen van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een omgevingsvisie (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber over het opnemen van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een omgevingsvisie Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 20 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 3.2 wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende: 0a. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving,. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder dat regelt dat het participatieplan wordt verankerd en dat de nader te stellen eisen worden geregeld via een aan te wijzen gedragscode (Dossier 33962)
Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder dat regelt dat het participatieplan wordt verankerd en dat de nader te stellen eisen worden geregeld via een aan te wijzen gedragscode Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 155 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Ontvangen 26 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 5.45 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat onder een plan of programma mede wordt verstaan een instructieregel, een omgevingsverordening, een waterschapsverordening en regels als bedoeld in artikel 4.3 (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat onder een plan of programma mede wordt verstaan een instructieregel, een omgevingsverordening, een waterschapsverordening en regels als bedoeld in artikel 4.3 Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 20 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 16.32, tweede lid, wordt na «een omgevingsplan» ingevoegd: een instructieregel, een omgevingsverordening, een waterschapsverordening, regels als bedoeld in artikel 4.3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik Faber ter vervanging van nr. 21 over een evaluatie van de werking van het wettelijke stelsel op twee momenten (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Dik Faber ter vervanging van nr. 21 over een evaluatie van de werking van het wettelijke stelsel op twee momenten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber dat regelt dat initiatiefnemers van een voorgedragen alternatieve oplossing recht hebben op ondersteuning bij onderzoek en verdere uitwerking van het alternatief, zoals is opgenomen in de Code Maatschappelijke Participatie (Dossier 33962)
Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber dat regelt dat initiatiefnemers van een voorgedragen alternatieve oplossing recht hebben op ondersteuning bij onderzoek en verdere uitwerking van het alternatief, zoals is opgenomen in de Code Maatschappelijke Participatie Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 111 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Ontvangen 24 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 5.46 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 91 dat regelt dat voor experimenten op grond van artikel 23.3 niet alleen een (globaal) doel wordt vastgesteld, maar dat ook de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden bepaald (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 91 dat regelt dat voor experimenten op grond van artikel 23.3 niet alleen een (globaal) doel wordt vastgesteld, maar dat ook de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden bepaald Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 92 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91 Ontvangen 17 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 23.3, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber over het actief openbaar maken van data. (Dossier 33962)
Amendement van de leden Veldman en Dik-Faber over het actief openbaar maken van data. Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 43 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN DIK-FABER Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 20.8 wordt als volgt gewijzigd: Na het eerste lid worden twee leden ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Van Tongeren c.s. dat extra regels stelt om de kwaliteit en onafhankelijkheid te borgen van Commissie voor de milieueffectrapportage. (Dossier 33962)
Amendement van het lid Van Tongeren c.s. dat extra regels stelt om de kwaliteit en onafhankelijkheid te borgen van Commissie voor de milieueffectrapportage. ...

Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 43 over het actief openbaar maken van data (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Veldman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 43 over het actief openbaar maken van data Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 75 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 43 Ontvangen 8 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 20.8 wordt als volgt gewijzigd: Na het eerste lid worden een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de gemeenteraad instemmingsbevoegdheid krijgt bij omgevingsvergunningen voor een afwijkactiviteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is (Dossier 33962)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de gemeenteraad instemmingsbevoegdheid krijgt bij omgevingsvergunningen voor een afwijkactiviteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 1 juni 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel 16.14 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven dat regelt dat het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage verplicht wordt voor project-MER procedures (Dossier 33962)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven dat regelt dat het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage verplicht wordt voor project-MER procedures Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN Ontvangen 17 december 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 16.45, eerste lid, komt te luiden: 1. ...