Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
CU 3
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 3
CU 3
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten (Dossier 33962)
Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder rondom het participatieplan bij windenergieprojecten Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 163 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Ontvangen 30 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 5.45 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder dat regelt dat het participatieplan wordt verankerd en dat de nader te stellen eisen worden geregeld via een aan te wijzen gedragscode (Dossier 33962)
Amendement van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder dat regelt dat het participatieplan wordt verankerd en dat de nader te stellen eisen worden geregeld via een aan te wijzen gedragscode Amendement ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 155 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Ontvangen 26 juni 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 5.45 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...

Gewijzigd amendement van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber ter vervanging van nr. 155 dat regelt dat het participatieplan wordt verankerd en dat de nader te stellen eisen worden geregeld via een aan te wijzen gedragscode (Dossier 33962)
Gewijzigd amendement van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber ter vervanging van nr. 155 dat regelt dat het participatieplan wordt verankerd en dat de nader te stellen eisen worden geregeld via een aan te wijzen gedragscode Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 161 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...