Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CU 2
D66 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CU 2
D66 1
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Amendement van de leden Dik-Faber en Hachchi betreffende dekking voor amendement 33400-J nr. 5 over het terugdraaien van bezuinigingen op waterveiligheid (Dossier 33400-A)
Amendement van de leden Dik-Faber en Hachchi betreffende dekking voor amendement 33400-J nr. 5 over het terugdraaien van bezuinigingen op waterveiligheid Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN HACHCHI Ontvangen 10 december 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 12 Hoofdwegennet wordt het verplichtingenbedrag verlaagd met € 28 305 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Dik-Faber over een onttrekking van € 225 000 aan het programma Beter Benutten (Dossier 33400-A)
Amendement van het lid Dik-Faber over een onttrekking van € 225 000 aan het programma Beter Benutten Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 20 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 225 (x 1 000). ...