Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

113 resultaten

Verslag (Dossier 33852-(R2023))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) migratie en integratie nederlanderschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 maart 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015, onderdeel politie (begrotingsartikel 31) (Dossier 34000-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015, onderdeel politie (begrotingsartikel 31) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 november 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 21 november 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 34013)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 oktober 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34059)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 december 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport ”Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht” en de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel- onderzoek Referentiekader geldboetes (Dossier 33400-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport ”Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht” en de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel- onderzoek Referentiekader geldboetes Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 114 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 juni 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brieven van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 januari 2012 inzake het rapport «Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht» (Kamerstuk 33 000 VI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht (Dossier 33400-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 84 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 december 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de brief van 27 juli 2010 inzake de aanbieding en reactie op het rapport Werkgroep liberalisering naamrecht (Kamerstuk 32 123 VI, nr. 121). ...

Verslag (Dossier 33486-(R1994))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 15 maart 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (herdruk) (Dossier 33498)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 33603)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) criminaliteit openbare orde en veiligheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 mei 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nader verslag (Dossier 33662)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid recht staatsrecht Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt nader verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33662)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) criminaliteit economie ict openbare orde en veiligheid recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 september 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33697)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 oktober 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (herdruk) (Dossier 33727)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (Dossier 33750-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 24 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 voor wat betreft de politie (begrotingsartikel 31) (Dossier 33750-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 voor wat betreft de politie (begrotingsartikel 31) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 9 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 oktober 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden voor wat betreft de politie (begrotingsartikel 31). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 november 2013 over het Begrotingsonderdeel politie 2014 (Dossier 33750-VI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 november 2013 over het Begrotingsonderdeel politie 2014 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 101 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 17 januari 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 4 november 2013 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over het Begrotingsonderdeel politie 2014. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de storing van het tapsysteem (Dossier 33750-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de storing van het tapsysteem Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 december 2013 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 28 november 2013 over «Tapgesprekken in zaak Van Rey» (Kamerstuk 33 750 VI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (Dossier 33750-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 127 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 juni 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie naar over de brief van 17 juni 2014 inzake de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (Kamerstuk 33 750 VI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg aangaande de ontnemingsschikking met Cees H. (Dossier 33750-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg aangaande de ontnemingsschikking met Cees H. Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 132 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de brief van 3 juni 2014inzake de beantwoording van nadere vragen aangaande de ontnemingsschikking met Cees H. ...