Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

199 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake het wetsvoorstel Wet herziening ten nadele en het wetsvoorstel Wet hervorming herziening te voordele (Dossier 32044)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake het wetsvoorstel Wet herziening ten nadele en het wetsvoorstel Wet hervorming herziening te voordele Verslag van een wetgevingsoverleg recht strafrecht Nr. 18 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 1 februari 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft op 12 december 2011 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel Wet herziening ten nadele (32 044) en het wetsvoorstel Wet hervorming herziening ten voordele (32 045). ...

Nader verslag (Dossier 32044)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 10 NADER VERSLAG Vastgesteld 24 maart 2011De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft na kennisneming van de tweede nota van wijziging nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400 VI) (Dossier 33400-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400 VI) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 33012)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 33032)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (herdruk) (Dossier 33054)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36410-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 37 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 februari 2024 De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over Personeel en Materieel (Dossier 36410-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over Personeel en Materieel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 78 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 1 maart 2024 De vaste commissie voor Defensie heeft op 29 januari 2024 overleg gevoerd met de heer Van der Maat, Staatssecretaris van Defensie, over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36 410-X); − de brief van de Minister van Defensie d.d. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34300-XVII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage over de economische missies en werkbezoeken in de eerste helft van 2015 (Dossier 34300-XVII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage over de economische missies en werkbezoeken in de eerste helft van 2015 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 56 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2016 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de brief van 18 augustus 2015 over de rapportage economische missies/werkbezoeken en inkomende bezoeken 1ste helft 2015 (Kamerstuk 34 000 XVII, nr. 46). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (Dossier 34300-XVII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 57 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 26 januari 2016 De algemene commissie voor BuHa-OS heeft op 23 november 2015 overleg gevoerd met Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34 300-XVII); – de brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 6 november 2015 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 34 300-XVII, nr. 6); – de brief van de voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, R. de Roon (PVV) d.d. 23 november 2015 inzake openbaarmaking van de notitie over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (onderdeel Ontwikkelingssamenwerking) (Kamerstuk 34 300-XVII, nr. 11). ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 26 maart 2018, over misstanden in de noodhulpsector (#:-)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 26 maart 2018, over misstanden in de noodhulpsector Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek begroting financiën Nr. 58 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 6 april 2018 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 26 maart 2018 gesprekken gevoerd over misstanden in de noodhulpsector. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 november 2017 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie handel organisatie en beleid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 9 november 2017 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 december 2017 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 32450)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuursrecht recht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 16 november 2010De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevinsgoverleg, gehouden op 19 maart 2012, inzake de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Dossier 32450)
Verslag van een wetgevinsgoverleg, gehouden op 19 maart 2012, inzake de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten Verslag van een wetgevingsoverleg bestuursrecht recht Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 maart 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft op 19 maart 2012 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie overde wetsvoorstellen Wet aanpassing bestuursprocesrecht (32 450) en Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32 621). ...

Verslag (Dossier 35009)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) internationaal ontwikkelingssamenwerking Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 oktober 2018 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 september 2011, over de invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32426). (#:-)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 september 2011, over de invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32426). ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 november 2010De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...