Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

103 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis Verslag van een schriftelijk overleg begroting economie financiën markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 140VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 24 april 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 26 januari 2009 inzake de aanbestedingsplicht van het Amphia ziekenhuis (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Wet op bijzondere medische verrichtingen en bijzondere hartinterventies (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Wet op bijzondere medische verrichtingen en bijzondere hartinterventies Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën gezondheidsrisico's ziekten en behandelingen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 163VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 17 juni 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 10 februari 2009 inzake de Wet op bijzondere medische verrichtingen en bijzondere hartinterventies (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het jaarverslag 2007 regionale toetsingscommissies euthanasie (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het jaarverslag 2007 regionale toetsingscommissies euthanasie Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 88VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 17 november 2008In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 28 april 2008 inzake het jaarverslag 2007 regionale toetsingscommissies euthanasie (Kamerstuk 31 200 XVI, nr. 140).De op 6 juni 2008 toegezonden vragen en opmerkingen zijn met de door de staatssecretaris bij brief van 14 november 2008 toegezonden antwoorden hieronder afgedrukt.De voorzitter van de commissie,SmeetsAdjunct-griffier van de commissie,SjerpVragen en opmerkingen van de CDA-fractieDe leden van de CDA-fractie hebben kennis genomen van het jaarverslag 2007 van de regionale toetsingscommissies euthanasie en stellen ten aanzien hiervan onderstaand enkele nadere vragen ter beantwoording. ...

Verslag schriftelijk overleg over de VWA rapportage Zo doende 2007 (Dossier 31700-XVI)
Verslag schriftelijk overleg over de VWA rapportage Zo doende 2007 Verslag van een schriftelijk overleg 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 175VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 4 september 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 7 januari 2009 inzake de VWA-rapportage «Zo doende 2007» (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van het amendement van Van Gerven met betrekking tot de subsidieverlening aan het Erfocentrum (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van het amendement van Van Gerven met betrekking tot de subsidieverlening aan het Erfocentrum Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 172VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 22 juli 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brieven van 22 april 2009 en 12 mei 2009 inzake de uitvoering van het amendement Van Gerven met betrekking tot subsidieverlening aan het Erfocentrum (31 700 XVI, nrs. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg over het Begrotingsonderzoek (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg over het Begrotingsonderzoek Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 73VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVoorgesteld 4 november 2008De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 30 oktober 2008 overleg gevoerd met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Begrotingsonderzoek 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,SmeetsDe griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,TeunissenStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1Donderdag 30 oktober 2008 14.00 uurDe voorzitter: TimmerAanwezig zijn 7 leden der Kamer, te weten:Agema, Van Gerven, Van Miltenburg, Smilde, Timmer, Van der Veen en Jan de Vries,en de heer Klink, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en mevrouw Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 d.d. 16 september 2008 (31700-XVI).De voorzitter:Welkom bij de vergadering van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de modernisering van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg zoals geregeld in de Wet BIG (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de modernisering van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg zoals geregeld in de Wet BIG Verslag van een schriftelijk overleg begroting ethiek financiën zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 151VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 7 mei 2009In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 17 november 2008 inzake de modernisering van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg zoals geregeld in de Wet BIG (31 700 XVI, nr. 89).De op 26 januari 2009 toegezonden vragen en opmerkingen zijn met de door de minister bij brief van 6 mei 2009 toegezonden antwoorden hieronder afgedrukt.De voorzitter van de commissie,SmeetsAdjunct-griffier van de commissie,Clemens Inhoudsopgave blz.I. ...

Verslag van een schriftelijke overleg inzake de aanbieding advies Commissie kinderhartinterventies. (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijke overleg inzake de aanbieding advies Commissie kinderhartinterventies. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorgangprocedure nieuwe bepalingen risicoverevening en wijziging drempelinkomen Wzt (Dossier 31700-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de voorgangprocedure nieuwe bepalingen risicoverevening en wijziging drempelinkomen Wzt Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën verzekeringen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 87VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 17 november 2008In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief 24 september 2008 inzake de voorhangprocedure nieuwe bepalingen risicoverevening en wijziging drempelinkomen Wzt (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...

Verslag (Dossier 31950)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid rijksoverheid zorg en gezondheid 31 950Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengennr. 4VERSLAGVastgesteld 26 juni 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. ...

Verslag (Dossier 33168)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 24 april 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 13 april 2012, ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg (Dossier 33168)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 13 april 2012, ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 3 mei 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 13 april 2012 gesprekken gevoerd over: – winstuitkering in de ziekenhuiszorg ter voorbereiding van de behandeling van wetsvoorstel Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg (33 168). ...

Verslag (Dossier 33204)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 april 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Herdruk) (Dossier 32154)
Verslag (Herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 31353)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 353Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorgingnr. 7VERSLAGVastgesteld 19 mei 2009De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.I. ...

Verslag (Dossier 31375)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 375Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvindennr. 6VERSLAGVastgesteld 19 mei 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de initiatiefnemer worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.AlgemeenDe leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van het initiatiefvoorstel van het lid Kant en hebben daarover een aantal vragen aan de indiener.In de memorie van toelichting meldt het lid Kant dat er drie initiatiefwetsvoorstellen gezamenlijk worden ingediend omdat zij elkaar versterken en aanvullen en ieder afzonderlijk ook verbeteringen bewerkstelligen. ...

Nader verslag (#:-)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 23 januari 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag en een uitgebreide nota van wijziging, ontvangen op 14 juli 2011, besloten tot een rondetafelgesprek met een aantal betrokken organisaties en deskundigen op 25 november 2011 en vervolgens tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 23 maart 2011De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 oktober 2010De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begroting van Jeugd en Gezins 2011 (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begroting van Jeugd en Gezins 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 november 2010De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met daarop gegeven antwoorden. ...