Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 (Dossier 35925-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 5 december 2018,over Verzamelwet Brexit (Dossier 35084)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 5 december 2018,over Verzamelwet Brexit Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek economie europese zaken internationaal organisatie en beleid Nr. 8 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 3 januari 2019 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 5 december 2018 gesprekken gevoerd over Verzamelwet Brexit. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 november 2021, over de wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (Kamerstuk 35961) (Dossier 35961)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 november 2021, over de wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (Kamerstuk 35961) Verslag van een wetgevingsoverleg gezondheidsrisico's organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 november 2021 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben op 17 november 2021 overleg gevoerd met de heer De Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (Kamerstuk 35 961). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 november 2021, over de Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (Dossier 35899)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 november 2021, over de Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 Verslag van een wetgevingsoverleg gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 16 november 2021 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 8 november 2021 overleg gevoerd met de heer De Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: – het wetsvoorstel Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. ...