Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
D66 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
D66 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 mei 2020, over wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht en Wet homologatie onderhands akkoord (Dossier 35225)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 mei 2020, over wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht en Wet homologatie onderhands akkoord Verslag van een wetgevingsoverleg burgerlijk recht recht Nr. 20 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 mei 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 11 mei 2020 overleg gevoerd met de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, over: – het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35 225); – het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (Kamerstuk 35 249). ...

Verslag (Dossier 35225)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...