Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
D66 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
D66 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 januari 2020, over wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (Dossier 34491)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 januari 2020, over wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) Verslag van een wetgevingsoverleg burgerlijk recht recht Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 12 februari 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 20 januari 2020 overleg gevoerd met de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, over: – het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (Kamerstuk 34 491). ...

Nader verslag (Dossier 34491)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 19 december 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, heeft na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging nog behoefte aanvullende vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...