Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

241 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 (Dossier 35925-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34775-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 17 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 november 2017 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 36243)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 19 december 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 oktober 2017 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over Jeugd / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden (Dossier 35570-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over Jeugd / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 175 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 december 2020 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 23 november 2020 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570-XVI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 november 2019 inzake aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (Kamerstuk 34 477, nr. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 8 december 2017 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 december 2017 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 december 2017 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 december 2017 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 31 januari 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35125)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 22 februari 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Emancipatie (Dossier 35300-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Emancipatie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 144 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 januari 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 2 december 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 25 oktober 2019 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. ...

Verslag (Dossier 35041)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 november 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34991)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie internationaal internationale samenwerking transport verkeer water Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 oktober 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34992-(R2106))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie transport verkeer water Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 oktober 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35056)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) immigratie migratie en integratie tijdelijk verblijf Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 2 november 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35058)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 4 december 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nader verslag (Dossier 35065)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 7 NADER VERSLAG Vastgesteld 21 mei 2019 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, heeft na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging nog behoefte aanvullende vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 januari 2020, over wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) (Dossier 35065)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 januari 2020, over wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) Verslag van een wetgevingsoverleg openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 15 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 12 februari 2020 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 27 januari 2020 overleg gevoerd met de heer Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) (Kamerstuk 35 065). ...

Verslag (Dossier 35065)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...