Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

162 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 34775-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 137 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 juni 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 26 maart 2018 over de uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 127). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het antwoord op vragen van het lid Kwint over STER-inkomsten (Dossier 34775-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het antwoord op vragen van het lid Kwint over STER-inkomsten Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 december 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de antwoorden van de Minister op de schriftelijke vragen van het lid Kwint over de Ster1-inkomsten d.d. 8 en 15 december 2017 (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nrs. 639 en 697). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34775-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 12 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 oktober 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 19 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 november 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken aanpassen van de ondersteuningsstructuur voor zieke leerlingen (Dossier 35925-VIII)
Verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken aanpassen van de ondersteuningsstructuur voor zieke leerlingen Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 16 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 21 mei 2021 over de stand van zaken aanpassen van de ondersteuningsstructuur voor zieke leerlingen (Kamerstuk 35 570, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over de OCW-begroting, onderdeel Cultuur (Dossier 35925-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over de OCW-begroting, onderdeel Cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 119 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 december 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 22 november 2021 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 november 2021 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35 925 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over de OCW-begroting, onderdeel Media (Dossier 35925-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over de OCW-begroting, onderdeel Media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 139 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 14 december 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 29 november 2021 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 15 november 2021 inzake Mediabegrotingsbrief 2022 (Kamerstuk 35 925 VIII, nr. 111); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 november 2021 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35 925-VIII, nr. 19); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 26 oktober 2021 inzake toezending onderzoeksrapport passende aandacht voor content van algemeen belang (due prominence) (Kamerstuk 32 827, nr. 233); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 7 juli 2021 inzake stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020–2021 (Kamerstuk 32 827, nr. 214); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 20 april 2021 inzake inventarisatie steunmaatregelen en mededingingsregels geschreven pers (Kamerstuk 32 827, nr. 212); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 9 april 2021 inzake toekomst televisiezender BVN, het Beste van Vlaanderen en Nederland (Kamerstuk 32 827, nr. 211); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 19 maart 2021 inzake samenwerkingsafspraken OCW, NICAM en Commissariaat voor de Media en convenant NICAM en Commissariaat voor de Media (Kamerstuk 32 827, nr. 210); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 8 juli 2020 inzake afspraken NPO en College van Omroepen in het kader van de visiebrief toekomst publiek bestel (Kamerstuk 32 827, nr. 197); – de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 13 februari 2020 inzake beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport «Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep» (Kamerstuk 32 827, nr. 183); – de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 10 december 2019 inzake rapport «Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep» (Kamerstuk 32 827, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 december 2021, over OCW-begroting, onderdeel Emancipatie (Dossier 35925-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 december 2021, over OCW-begroting, onderdeel Emancipatie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 143 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 20 december 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 6 december 2021 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 VIII); − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 november 2021 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 35 925 VIII, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld (Dossier 35925-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 20 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 november 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 24 juni 2021 over de onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 256). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35570-VIII-91 (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35570-VIII-91 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 282 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 september 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 4 november 2021 over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 91). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184) (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 247 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 17 februari 2021 inzake de reactie op de aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 184). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 127 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 10 juli 2020 over uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juni 2021, over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juni 2021, over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 252 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 7 juni 2021 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 21 mei 2021 inzake stand van zaken Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) (Kamerstukken 31 293, 31 289 en 25 295, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 10 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 september 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 16 maart 2020 over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 156). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII) (Dossier 35570-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 20 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 oktober 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 (Kamerstuk 35570-VIII-217) (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 (Kamerstuk 35570-VIII-217) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 275 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juli 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de volgende brieven: • d.d. 11 mei 2021 inzake Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019–2020 (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Media (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 149 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 december 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 november 2020 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 19 november 2020 inzake Mediabegroting 2021 (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Cultuur (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 147 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 december 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 23 november 2020 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570-VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 oktober 2020 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570-VIII) (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Emancipatie (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Emancipatie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 124 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 2 november 2020 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 oktober 2020 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570 VIII) (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over Jeugd / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden (Dossier 35570-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over Jeugd / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 175 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 december 2020 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben op 23 november 2020 overleg gevoerd met de heer Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570-XVI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 15 november 2019 inzake aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (Kamerstuk 34 477, nr. ...