Zoeken


Soort
Status
Partij
D66 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
D66 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Verslag (Dossier 33900)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 28 april 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33359-(R1986))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld, 17 februari 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34027)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur en recreatie media openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 november 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33935)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 24 juni 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorberei-dend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...