Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

98 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van het archiefonderzoek naar de beëindiging van de gijzeling in een trein bij De Punt in 1977 en de daarmee samenhangende gijzeling van een lagere school te Bovensmilde (Dossier 34000-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van het archiefonderzoek naar de beëindiging van de gijzeling in een trein bij De Punt in 1977 en de daarmee samenhangende gijzeling van een lagere school te Bovensmilde Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 69 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 maart 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie over de brief van 19 november 2014 over het verslag van een archiefonderzoek naar de treinkaping bij De Punt in 1977 (Kamerstuk 34 000 VI, nr. 19). ...

Verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)(herdruk). (Dossier 34126)
Verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)(herdruk). ...

Verslag (Dossier 34138)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 34157)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht rechtspraak Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 april 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 8 oktober 2015, over het Locatiebeleid rechtspraak (Dossier 32891)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 8 oktober 2015, over het Locatiebeleid rechtspraak Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek recht rechtspraak Nr. 30 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 24 november 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 8 oktober 2015 gesprekken gevoerd over: – het Locatiebeleid rechtspraak. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34350-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Nader verslag (Dossier 33844)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 28 januari 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt nader verslag uit te brengen. ...

Nader verslag (Dossier 33987)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag nog behoefte aanvullende vragen en opmerkingen aan de initiatiefnemers voor te leggen. ...

Nader verslag (Dossier 33996)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) financieel toezicht financiën Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 1 juli 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag nog behoefte aanvullende vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

Verslag (Dossier 34224)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 10 september 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34231)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34235-(R2053))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 14 september 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34236)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 6 oktober 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34237-(R2054))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 10 september 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34239)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) luchtvaart verkeer Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 oktober 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34243)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 oktober 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2016, over Implementatiewet richtlijn collectief beheer (Kamerstuk 34 243) en de Wet continuïteit ondernemingen I (Kamerstuk 34 218) (Dossier 34243)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2016, over Implementatiewet richtlijn collectief beheer (Kamerstuk 34 243) en de Wet continuïteit ondernemingen I (Kamerstuk 34 218) Verslag van een wetgevingsoverleg burgerlijk recht recht Nr. 8 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 juni 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 13 juni 2016 overleg gevoerd met de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) (Kamerstuk 34 218); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer) (Kamerstuk 34 243). ...

Verslag (Dossier 34253)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 30 oktober 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2016, over Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator) (Dossier 34253)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2016, over Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator) Verslag van een wetgevingsoverleg burgerlijk recht recht Nr. 13 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 22 december 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 12 december 2016 overleg gevoerd met de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator) (Kamerstuk 34 253); – de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 12 december 2016 met het onderzoeksrapport «Oorzaken en schulden van in 2015 beëindigde faillissementen» (Kamerstuk 33 695, nr. ...

Verslag (Dossier 34257)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht strafrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 november 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...