Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 februari 2024, over de incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit (#:-)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 februari 2024, over de incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 4 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 maart 2024 De vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 14 februari 2024 overleg gevoerd met de heer Van Weyenberg, Minister van Financiën, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit) (Kamerstuk 36 499); – de brief van de Minister van Financiën d.d. 9 februari 2024 inzake toetsingskader risicoregeling headroomgarantie Oekraïne Faciliteit (Kamerstuk 21 501-20, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 december 2020, over machtigingswet oprichting Invest International (Dossier 35529)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 december 2020, over machtigingswet oprichting Invest International Verslag van een wetgevingsoverleg economie internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid Nr. 23 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 december 2020 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Financiën hebben op 14 december 2020 overleg gevoerd met mevrouw Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over: – het wetsvoorstel Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International) (Kamerstuk 35 529); – de brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 2 september 2020 inzake aanvullende documenten Machtigingswet oprichting Invest International (Kamerstuk 35 529, nr. ...