Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 februari 2024, over de incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit (#:-)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 februari 2024, over de incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 4 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 maart 2024 De vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 14 februari 2024 overleg gevoerd met de heer Van Weyenberg, Minister van Financiën, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit) (Kamerstuk 36 499); – de brief van de Minister van Financiën d.d. 9 februari 2024 inzake toetsingskader risicoregeling headroomgarantie Oekraïne Faciliteit (Kamerstuk 21 501-20, nr. ...