Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Nader verslag (Dossier 36157)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 14 maart 2023 De vaste commissie voor Financiën heeft na kennisneming van de nota van naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (Dossier 36157)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 3 augustus 2023 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben op 3 juli 2023 overleg gevoerd met de heer Van Rij, Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, en de heer Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming, over: – het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting) (Kamerstuk 36 157). ...

Verslag (Dossier 36157)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2022 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...