Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 december 2021, over de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (Dossier 35957)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 december 2021, over de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiĆ«n inkomensbeleid Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 december 2021 De vaste commissie voor Financiën heeft op 6 december 2021 overleg gevoerd met mevrouw Van Huffelen, Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, over: – het wetsvoorstel Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen) (Kamerstuk 35 957). ...

Verslag (Dossier 35957)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiĆ«n inkomensbeleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 november 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...