Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

105 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg over begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009 (Dossier 31700-XVIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg over begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 59VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 2 december 2008De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft op 27 november 2008 overleg gevoerd met minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie over het begrotingsonderzoek Wonen, Wijken en Integratie 2009.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van GentDe griffier van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van der LeedenStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en IntegratieDonderdag 27 november 2008 14.00 uurDe voorzitter: Van BochoveAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Van Bochove, Van der Burg, Depla, Jansen en Van Toorenburg,en de heer Van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie.Aan de orde is de behandeling van:de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 15 september 2008 over de privaatrechtelijke mogelijkheden in de verbetering van naleving van de brandveiligheidseisen (28325, nr. 86);de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 9 september 2008 over de verbrede leerplicht (31143, nr. 22);de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 22 september 2008 over de handreiking ruimte voor arbeidsmigranten (31700-XVIII, nr. 3);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 12 september 2008 met de beantwoording van de vraag van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie inzake het SEV-advies over waterwonen (31200-XVIII, nr. 74);de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 17 oktober 2008 met de reactie op het RPB-advies "Stedelijke transformatie en grondeigendom" (27562, nr. 17);de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 12 november 2008 met het antwoord op de vraag van het lid Depla over de afgifte van de splitsingsvergunning op naam in plaats van op de woning (28325, nr. 93).De voorzitter:Ik open dit wetgevingsoverleg van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-XVIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 7VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 31 oktober 2008De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,Van GentDe griffier van de commissie,Van der Leeden1Hoe staat het met de uitvoering van het Actieplan Brandveiligheid? ...

Verslag van een schriftelijk overleg over zowel woonschepen als woonwagens (Dossier 31700-XVIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over zowel woonschepen als woonwagens Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën huisvesting organisatie en beleid verkeer water 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 86VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 11 mei 2009In de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1, bestond de behoefte de minister van Wonen, Wijken en Integratie een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen over zowel woonwagens als woonschepen naar aanleiding van de brief van 25 februari 2009 over de inventarisatie van woonwagenlocaties (kamerstuk 31 700, XVIIII nr. 75).De minister heeft de vragen bij brief van 8 mei 2009 beantwoord. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2009, over de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2009, over de Crisis- en herstelwet Verslag van een wetgevingsoverleg bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 140VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 18 november 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer2, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3, de vaste commissie voor Justitie4, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie5, de vaste commissie voor Economische Zaken6 en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties7 hebben op 16 november 2009 overleg gevoerd met minister Balkenende van Algemene Zaken, minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Crisis- en herstelwet (32 127).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,JagerDe voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,AtsmaDe voorzitter de vaste commissie voor Justitie,De Pater-van der MeerDe voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,Van GentDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,LeerdamDe griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,SneepStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Justitie, de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesMaandag 16 november 2009 9.00 uurDe voorzitter: JagerAanwezig zijn 11 leden der Kamer, te weten:Aptroot, Van der Ham, Jager, Koopmans, De Mos, Ouwehand, Roemer, Samsom, Van der Staaij, Vendrik en Wiegman-van Meppelen Scheppink,en de heer Balkenende, minister-president, minister van Algemene Zaken, de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, de heer Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, en mevrouw Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Aan de orde is voortzetting van de behandeling van:het wetsvoorstel Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) (32127). ...

Verslag (Dossier 32855)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 30 september 2011 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 20 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 20 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 13 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 10 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 20 maart 2012 gesprekken gevoerd over de Wet werken naar vermogen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 15 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 15 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 12 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 10 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op donderdag 15 maart 2012 gesprekken gevoerd over de Wet werken naar vermogen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 maart 2012, inzake de Wet werken naar vermogen Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 11 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 10 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op woensdag 14 maart 2012 gesprekken gevoerd over de Wet werken naar vermogen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de nota naar aanleiding van het verslag over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de nota naar aanleiding van het verslag over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Naar aanleiding van nota naar aanleiding van het verslag over de invoeringswet wet werken naar vermogen (Kamerstukken 33 161 nr. 9) van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de behoefte om de regering enkele vragen en opmerkingen voor te leggen. ...

Verslag (Dossier 33161)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 8 VERSLAG Vastgesteld 27 maart 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen Verslag van een wetgevingsoverleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 103 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 26 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 april 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Invoeringswet Wet werken naar vermogen (voortzetting). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen (Dossier 33161)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 april 2012, inzake Invoeringswet Wet werken naar vermogen Verslag van een wetgevingsoverleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 102 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 26 april 2012 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 april 2012 overleg gevoerd met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Invoeringswet Wet werken naar vermogen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld16 september 2010De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 13 september 2010De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 1 oktober 2010De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2010De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 27 september 2010De algemene commissie voor Wonen Wijken en Integratie1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 17 november 2010De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2010De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 oktober 2010De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...