Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

190 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg Verslag van een schriftelijk overleg verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 175 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 januari 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 12 november 2014 over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Kamerstuk 30 597, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg (Dossier 33891)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg Verslag van een schriftelijk overleg verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 174 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 december 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 3 november 2014 over kader en voorhang bekostiging langdurige zorg (Kamerstuk 33 891, nr. 173). ...

Verslag (Dossier 33992-(R2034))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 februari 2015, over het Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (Dossier 33992-(R2034))
Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 februari 2015, over het Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 7 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 10 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 februari 2015 gesprekken gevoerd over de wetsvoorstellen inzake ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (Kamerstuk 33 990 en Kamerstuk 33 992). ...

Nader verslag (Dossier 33992-(R2034))
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag (Dossier 34000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 125 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 september 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 20 maart 2015 over afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Dossier 34000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 116 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 2 september 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 14 april 2015 over het evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Kamerstuk 34 000, XVI, nr. 108) (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 108). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport (Dossier 34000-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 31 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 oktober 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden over het onderdeel Jeugd en Sport. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 oktober 2014, over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2015 en aanverwante zaken (Dossier 34000-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 oktober 2014, over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2015 en aanverwante zaken Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 32 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 november 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 27 oktober 2014 overleg gevoerd met Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Sport en Bewegen (Kamerstuk 34 000-XVI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 oktober 2014 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport (Kamerstuk 34 000-XVI) (Kamerstuk 34 000-XVI, nr. 31); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 oktober 2014 ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de Informele Sportraad en het verslag van de Sportministersconferentie 2014 (Kamerstuk 21 501-34, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over het Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 (Dossier 34000-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over het Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 83 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 november 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 november 2014 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 – Onderdeel Jeugdzorg (Kamerstuk 34 000-XVI); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 – Onderdeel Jeugdzorg (Kamerstuk 34 000-VI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 oktober 2014 inzake Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015, onderdeel Jeugd en Sport (Kamerstuk 34 000-XVI) (Kamerstuk 34 000-XVI, nr. 31); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 september 2014 houdende de Reactie op de uitspraak c.q. het voorstel van de Kinderombudsman om een veiligheidscheck op te nemen in de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die in een instelling verblijven (Kamerstuk 24 170, nr. 149); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 7 oktober 2014 houdende Bevindingen regionale bijeenkomsten «Wmo en Jeugd op weg» en monitors van aanbieders (Kamerstuk 29 538, nr. 158); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20 oktober 2014 over Voortgang Inkoop Jeugdhulp (Kamerstuk 31 839, nr. 415); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 oktober 2014 houdende de reactie op de aangenomen motie van het lid Bergkamp c.s. over het inkoopproces in regio's (Kamerstuk 33 983, nr. 14); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31 oktober 2014 over de uitkomsten van de monitor inkoop jeugdhulp (Kamerstuk 31 839, nr. 421); – de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2014 houdende de reactie op de berichtgeving van Nieuwsuur van 28 oktober jl. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 33 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 november 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) (Dossier 34000-XVI)
Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) Inbreng verslag schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 103 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 15 oktober 2015 over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. ...

Verslag (Dossier 34038-(R2039))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 31 oktober 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34543)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur en recreatie sport Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 17 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 16 januari 2017, over de Wet uitvoering antidopingbeleid (Dossier 34543)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 16 januari 2017, over de Wet uitvoering antidopingbeleid Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek cultuur en recreatie sport Nr. 5 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 1 februari 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 januari 2017 gesprekken gevoerd over Wet uitvoering antidopingbeleid. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (Dossier 34775-VI)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 120 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 september 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 12 juni 2018 inzake de uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (Kamerstuk 34 775 VI, nr. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 1 november 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 14 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 oktober 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34300-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 12 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2015, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken (Dossier 34300-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2015, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 152 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 22 december 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 november 2015 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34 300 XVI); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 juni 2015 inzake eindevaluatie onderzoeksprogramma Sport, bewegen en gezondheid (2004–2014) (Kamerstuk 30 234, nr. 132); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 juli 2015 inzake de Kennis- en innovatieagenda sport (Kamerstuk 30 234, nr. 133); – de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 augustus 2015 inzake latere indiening van de Wet over de uitvoering van het anti-dopingbeleid (Kamerstuk 30 234, nr. ...