Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag (Dossier 35405)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting bestuur financiĆ«n parlement Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 19 maart 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbe-reidend onderzoek van de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 405 nrs. 1 – 3 ), heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 juni 2020, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Dossier 35405)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 juni 2020, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Verslag van een wetgevingsoverleg begroting bestuur financiĆ«n parlement Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 8 juni 2020 overleg gevoerd over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 januari 2020 inzake compliance rapport van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) vierde evaluatieronde (Kamerstuk 35 300 VI, nr. 105); – de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Kamerstuk 35 405); – de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 25 mei 2020 inzake beantwoording vragen commissie over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit (Kamerstuk 35 351, nr. 2) (Kamerstuk 35 351, nr. 3); – de brief van het presidium d.d. 3 juni 2020 inzake de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Kamerstuk 35 405, nr. 6). ...