Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 7
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 7
Indieners
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 november 2019, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (Dossier 35300-VII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 november 2019, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 90 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 december 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 11 november 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, Minister voor Milieu en Wonen, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 VII); – de brief van de Minister voor Milieu en Wonen d.d. 8 november 2019 inzake woningbouwimpuls (Kamerstuk 32 847, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2019, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (tweede termijn) (Dossier 35300-VII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2019, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (tweede termijn) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 93 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 17 december 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 13 november 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, Minister voor Milieu en Wonen, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 VII); – de brief van de Minister voor Milieu en Wonen d.d. 8 november 2019 inzake woningbouwimpuls (Kamerstuk 32 847, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35300-VII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 oktober 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen (Dossier 35300-VII)
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 135 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 augustus 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 11 juni 2020 over de voorbereiding van een Wet op de politieke partijen (Wpp) (Kamerstuk 35 300 VII, nr. 123) en over de brief van 22 juni 2020over de reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2018 (Kamerstuk 32 752 nr. 65). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (Dossier 35300-VII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 april 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 3 februari 2020 over uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (Kamerstuk 35 300 VII, nr. 97). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94) (Dossier 35300-VII)
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 114 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 16 december 2019 inzake toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35 300 VII, nr. 94). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie (Dossier 35300-VII)
Verslag van een schriftelijk overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 124 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft enkele vragen en opmerkingen over onderstaande brieven van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over democratie, kiesrecht en desinformatie. ...