Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag (Dossier 34864)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bodem natuur en milieu Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 maart 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (Dossier 34864)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet Verslag van een schriftelijk overleg bodem natuur en milieu Nr. 22 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 19 november 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 1 juli 2019 over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (Kamerstuk 34 864, nr. 20). ...