Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 9 februari 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg over uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam Verslag van een schriftelijk overleg bestuur gemeenten Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 oktober 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brieven van 24 april 2019 en 19 augustus 2019 over de uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34 827, nr. 6). ...