Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 4
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Verslag (Dossier 35039)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie staatsveiligheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 juni 2019 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg over de brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt Verslag van een schriftelijk overleg cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht Nr. 8 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 mei 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 15 februari 2018 houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Kamerstuk 32 522, nr. 7). ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 26 januari 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35397)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba gemeenten provincies Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 4 juni 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt Verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...