Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 1
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 1
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Verslag (Dossier 33855)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) nabestaanden sociale zekerheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 20 februari 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...