Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34200-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiĆ«n Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 juni 2015, over o.a. de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (Dossier 34200-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 juni 2015, over o.a. de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiĆ«n Nr. 16 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 augustus 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 juni 2015 overleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President over de Voorjaarsnota en de jaarverslagen 2014. ...