Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag (herdruk) (Dossier 34052)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko Verslag van een schriftelijk overleg internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 17 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 januari 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 15 december 2015 over Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Kamerstuk 34 052, nr. 16). ...