Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 2
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2014, over het jaarverslag en de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 (Dossier 33930-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 juni 2014, over het jaarverslag en de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiĆ«n Nr. 7 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 4 september 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 juni 2014 overleg gevoerd met Vice-Minister-President, Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: − de Slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 d.d. 21 mei 2014 (Kamerstuk 33 930 XV); − het rapport/de brief van de president van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 d.d. 21 mei 2014 inzake de aanbieding van de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 (Kamerstuk 33 942, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 (Dossier 33930-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiĆ«n Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...