Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 5
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 5
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen (Dossier 33863)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen Verslag van een schriftelijk overleg ouderen sociale zekerheid Nr. 31 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 september 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 1 september 2014 over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen (Kamerstuk 33 863, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen van de commissie over het verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen (Dossier 33863)
Verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen van de commissie over het verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen Verslag van een schriftelijk overleg ouderen sociale zekerheid Nr. 32 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 november 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 29 september 2014 over het verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen (Kamerstuk 33 863, nr. 31). ...

Tweede nader verslag (Dossier 33863)
Tweede nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 13 TWEEDE NADER VERSLAG Vastgesteld 23 juni 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de tweede nota van wijzing van 13 juni 2014 (Kamerstuk 33 863, nr. 11) besloten tot het uitbrengen van een tweede nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Verslag (Dossier 33863)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 maart 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 33863)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ouderen sociale zekerheid Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 20 mei 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag van 17 april 2014 (Kamerstuk 33 863, nr. 6), alsmede naar aanleiding de nota van wijzing van 28 april 2014 (Kamerstuk 33 863, nr. 8) en de brief waarmee deze is aangeboden, besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...