Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit advisering beschut werk (Dossier 33161)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit advisering beschut werk Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 193 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 november 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 1 september 2014 over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen uitvoert om te beoordelen of een persoon in een beschutte werkomgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (Kamerstuk 33 161, nr. 192). ...

Nader verslag (Dossier 33161)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 112 NADER VERSLAG Vastgesteld 23 januari 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Tweede nader verslag (Dossier 33161)
Tweede nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 114 TWEEDE NADER VERSLAG Vastgesteld 31 januari 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de vijfde nota van wijzing van 24 januari 2014 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...