Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

113 resultaten

Verslag (herdruk) (Dossier 34052)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Dossier 34052)
Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko Verslag van een schriftelijk overleg internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 17 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 januari 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 15 december 2015 over Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Kamerstuk 34 052, nr. 16). ...

Verslag (Dossier 34195)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34200-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 juni 2015, over o.a. de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (Dossier 34200-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 juni 2015, over o.a. de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 16 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 augustus 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 juni 2015 overleg gevoerd met de heer Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vice-Minister-President over de Voorjaarsnota en de jaarverslagen 2014. ...

Nader verslag (Dossier 32855)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsvoorwaarden werk Nr. 18 NADER VERSLAG Vastgesteld 5 juni 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de nota van wijzing van 28 april 2014 en de brief waarmee deze is aangeboden, besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Verslag (Dossier 34320)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2015, over Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds en over Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES) (Dossier 34320)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2015, over Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds en over Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES) Verslag van een wetgevingsoverleg ouderen sociale zekerheid Nr. 8 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 26 januari 2016 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 november 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Klijnsma over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (Kamerstuk 34 320); – het wetsvoorstel Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES) (Kamerstuk 34 275). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34350-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 december 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2013, over enkele pensioenwetten (Dossier 33610)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 juni 2013, over enkele pensioenwetten Verslag van een wetgevingsoverleg ouderen sociale zekerheid Nr. 23 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juli 2013 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 24 juni 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Weekers van Financiën en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over enkele pensioenwetten. ...

Verslag van een wetgevinsgoverleg , gehouden op 26 juni 2013, over pensioenwetten (Dossier 33610)
Verslag van een wetgevinsgoverleg , gehouden op 26 juni 2013, over pensioenwetten Verslag van een wetgevingsoverleg ouderen sociale zekerheid Nr. 25 VERSLAG VAN DE VOORTZETTING VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 26 juni 2013 overleg gevoerd met staatssecretaris Weekers van Financiën en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over pensioenwetten. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 december 2013, over de Wijziging van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (Dossier 33801)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 december 2013, over de Wijziging van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten Verslag van een wetgevingsoverleg sociale zekerheid werkloosheid Nr. 66 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 7 februari 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 december 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: – Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) (Kamerstuk 33 801). ...

Verslag (Dossier 33801)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) sociale zekerheid werkloosheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 december 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 15 november 2010 over aanpassing openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Dossier 32368)
Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 15 november 2010 over aanpassing openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Verslag van een wetgevingsoverleg bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 15 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 17 november 2010De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1 heeft op 15 november 2010 overleg gevoerd met minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanpassing openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit advisering beschut werk (Dossier 33161)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit advisering beschut werk Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 193 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 november 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 1 september 2014 over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen uitvoert om te beoordelen of een persoon in een beschutte werkomgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (Kamerstuk 33 161, nr. 192). ...

Nader verslag (Dossier 33161)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 112 NADER VERSLAG Vastgesteld 23 januari 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Tweede nader verslag (Dossier 33161)
Tweede nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 114 TWEEDE NADER VERSLAG Vastgesteld 31 januari 2014 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de vijfde nota van wijzing van 24 januari 2014 besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 2010De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 2010De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de Eerste en de Tweede Kamer aan Aruba, Curacao en Sint Maarten (#:-)
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de Eerste en de Tweede Kamer aan Aruba, Curacao en Sint Maarten Verslag van een werkbezoek begroting financiën B/ Nr. 35 VERSLAG VAN EEN WERKBEZOEK Vastgesteld 14 april 2011Een delegatie uit de Eerste en de Tweede Kamer, bestaande uit de voorzitters van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties, mevrouw B. ...