Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

106 resultaten

Verslag (Dossier 32210)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 5VERSLAGVastgesteld 17 december 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Dossier 32222-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 32 222 VIIIWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 3VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 december 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,Van BochoveAdjunct-griffier van de commissie,Bošnjaković-van Bemmel1Kan de regering aangeven waarom het bedrag ten behoeve van het Stimuleringspakket in de verticale toelichting op de Najaarsnota (154,9) niet overeen komt met de begrotingstoelichting (150,9)? ...

Verslag (Dossier 32253)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 32 253Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)nr. 5VERSLAGVastgesteld 21 januari 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg (Dossier 32253)
Verslag van een wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg hoger onderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 32 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 maart 2011De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 21 maart 2011 overleg gevoerd met staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het wetsvoorstel ruim baan voor talent en de kabinetsreactie op het advies van de commissie-Veerman. ...

Verslag (Dossier 33019)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 april 2012, inzake Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard (Dossier 33019)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 april 2012, inzake Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag (Dossier 33106)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake impulsgebieden en de gevolgen hiervan voor scholen (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake impulsgebieden en de gevolgen hiervan voor scholen Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 185VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 19 mei 2009Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs 32 290Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen)nr. 5VERSLAGVastgesteld 19 februari 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het PPON-rapport ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool’ van het Cito (Dossier 32500-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het PPON-rapport ‘Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool’ van het Cito Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 158 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 2011Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief d.d. 13 januari 2011 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met haar reactie op de brief van de vaste Kamercommissie voor OWC over het PPON-rapport «Balans van het geschiedenisonderwijs aan het einde van de basisschool» van het Cito (2011D01269). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 december 2010, over het onderdeel media van de begroting van OCW (Dossier 32500-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 december 2010, over het onderdeel media van de begroting van OCW Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 132 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 15 december 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 13 december 2010 overleg gevoerd met minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel media van de begroting van OCW. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg , gehouden op 29 november 2010, inzake het onderdeel hoger onderwijs en wetenschap van de begroting van het ministerie van OCW (Dossier 32500-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg , gehouden op 29 november 2010, inzake het onderdeel hoger onderwijs en wetenschap van de begroting van het ministerie van OCW Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 73 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 1 december 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 en de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie2 hebben op 29 november 2010 overleg gevoerd met staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel hoger onderwijs en wetenschap van de begroting van het ministerie van OCW. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 december 2010, over de Begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011, onderdeel Cultuur (Dossier 32500-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 december 2010, over de Begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011, onderdeel Cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 129 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 15 december 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 13 december 2010 overleg gevoerd met staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011, onderdeel Cultuur. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake facultatieve meldplicht bij vergunningvrije activiteiten bij stads- en dorpsgezichten (#:-)
Verslag schriftelijk overleg inzake facultatieve meldplicht bij vergunningvrije activiteiten bij stads- en dorpsgezichten Verslag van een schriftelijk overleg cultuur cultuur en recreatie Nr. 19 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 april 2011Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief d.d. 16 februari 2011 van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over facultatieve meldplicht bij vergunningvrije activiteiten bij stads- en dorpsgezichten (32 433, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 31 januari 2011, inzake het wetsvoorstel Modernisering monumentenzorg (#:-)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 31 januari 2011, inzake het wetsvoorstel Modernisering monumentenzorg Verslag van een wetgevingsoverleg cultuur cultuur en recreatie Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 februari 2011De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 31 januari 2011 overleg gevoerd met staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het wetsvoorstel Modernisering monumentenzorg (32 433). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de nahang van het Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (#:-)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de nahang van het Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 21 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 september 2011 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 december 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 , belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) basisonderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 2 december 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (blanco) (#:-)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 december 2010Het onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 geen aanleiding gegeven tot maken van opmerkingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 december 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...