Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 5 december 2018,over Verzamelwet Brexit (Dossier 35084)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 5 december 2018,over Verzamelwet Brexit Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek economie europese zaken internationaal organisatie en beleid Nr. 8 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 3 januari 2019 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 5 december 2018 gesprekken gevoerd over Verzamelwet Brexit. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over Wij­zi­ging van de Wet ver­bod pelsdierhouderij in ver­band met een ver­vroeg­de beëin­di­ging van de pelsdierhouderij (35633) (Dossier 35633)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over Wij­zi­ging van de Wet ver­bod pelsdierhouderij in ver­band met een ver­vroeg­de beëin­di­ging van de pelsdierhouderij (35633) Verslag van een wetgevingsoverleg dieren gezondheidsrisico's landbouw zorg en gezondheid Nr. 20 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 22 december 2020 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 30 november 2020 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (Kamerstuk 35 633); – de nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (Kamerstuk 35 633, nr. ...