Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

81 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2021, over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken (Dossier 35925-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2021, over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 (Dossier 35925-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag van een schriftelijk overleg over Digitaliseringsvisie: inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur (Kamerstuk 35570-XIV-79) en zienswijzen RDA (Kamerstuk 28286-1211) (Dossier 35925-XIV)
Verslag van een schriftelijk overleg over Digitaliseringsvisie: inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur (Kamerstuk 35570-XIV-79) en zienswijzen RDA (Kamerstuk 28286-1211) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 15 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 november 2021 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 2 september 2021 over Digitaliseringsvisie: inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur (Kamerstuk 35 570 XIV, nr. 79) en zienswijzen RDA (Kamerstuk 28 286, nr. 1211). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-XIV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 11 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2021 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede resultatenoverzicht realisatieplan visie Waardevol en verbonden (Dossier 35925-XIV)
Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede resultatenoverzicht realisatieplan visie Waardevol en verbonden Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 8 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 oktober 2021 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 1 juni 2021over de tweede resultatenoverzicht realisatieplan visie Waardevol en verbonden (Kamerstuk 35 750 XIV, nr. ...

Verslag (blanco) (#:-)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld22 november 2017 Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35000-XIV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 35006)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) dieren landbouw organisatie en beleid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 18 oktober 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34987)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur economie landbouw organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 27 september 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35083)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) landbouw planten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 januari 2019 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 5 december 2018,over Verzamelwet Brexit (Dossier 35084)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 5 december 2018,over Verzamelwet Brexit Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek economie europese zaken internationaal organisatie en beleid Nr. 8 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 3 januari 2019 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 5 december 2018 gesprekken gevoerd over Verzamelwet Brexit. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2018, over Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (deel LNV) (Dossier 34950-XIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2018, over Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (deel LNV) Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 19 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 21 juni 2018 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Vice-Minister-President, over: – de brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 16 mei 2018 inzake het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (Kamerstuk 34 950 XIII, nr. 1); – de brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Vice-Minister-President d.d. 5 juni 2018 inzake beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (Kamerstuk 34 950 XIII, nr. 10); – de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 16 mei 2018 inzake aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34 950 XIII, nr. 2); – de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 6 juni 2018 inzake beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34 950 XIII, nr. 7); – de brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Vice-Minister-President d.d. 13 juni 2018 inzake beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34 950 XIII, nr. 12); – het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (Kamerstuk 34 950 XIII); – de brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Vice-Minister-President d.d. 28 mei 2018 inzake oprichting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en herinrichting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 34 775 XIII, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34960-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 juni 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (Dossier 34985)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet Verslag van een schriftelijk overleg natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 53 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 december 2019 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 6 september 2019 inzake het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (Kamerstuk 34 985, nr. 51) en over de brief van 2 oktober 2019 inzake het Advies Integrale adviescommissie Omgevingswet over ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (Kamerstuk 34 985, nr. 52). ...

Verslag (herdruk) (Dossier 34985)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 5 HERDRUK1 VERSLAG Vastgesteld 15 oktober 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 34985)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 12 NADER VERSLAG Vastgesteld 29 mei 2019 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (deel LNV) (Dossier 35200-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (deel LNV) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 juni 2019 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 33192)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 13 april 2012 De algemene commissie voor Immigratie en Asiel, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 33293)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) immigratie migratie en integratie Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 juli 2012 De algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...