Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 september 2016, over het rapport "Twee werelden, twee werkelijkheden?" (Dossier 34550-VIII)
Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 september 2016, over het rapport "Twee werelden, twee werkelijkheden? ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34550-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 oktober 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2016, over onderdeel Media van de begroting OCW 2017 (Dossier 34550-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 november 2016, over onderdeel Media van de begroting OCW 2017 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 97 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 9 december 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 28 november 2016 overleg gevoerd met de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 21 november 2016 inzake de Mediabegroting 2017 (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2016, over het Begrotingsonderzoek OCW 2017 (Dossier 34550-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2016, over het Begrotingsonderzoek OCW 2017 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 54 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 november 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 26 oktober 2016 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34 550 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 8 september 2016 inzake opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 12 (tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) (Kamerstuk 31 511, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2016, over onderdeel Cultuur van de begroting OCW 2017 (Dossier 34550-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 november 2016, over onderdeel Cultuur van de begroting OCW 2017 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 90 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 december 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 21 november 2016 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 november 2016 inzake de publicatie Cultuur in Beeld 2016 (Kamerstuk 32 820, nr. ...

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 12 september 2016, over het rapport "Twee werelden, twee werkelijkheden?" (Dossier 34550-VIII)
Verslag van een hoorzitting, gehouden op 12 september 2016, over het rapport "Twee werelden, twee werkelijkheden? ...