Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34300-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 9 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 oktober 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 oktober 2015, over het Begrotingsonderzoek OCW 2016 (Dossier 34300-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 oktober 2015, over het Begrotingsonderzoek OCW 2016 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 90 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 november 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 oktober 2015 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34 300 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 12 oktober 2015 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 9). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2015, over het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2016 (Dossier 34300-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2015, over het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2016 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 127 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 26 januari 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 november 2015 overleg gevoerd met Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting van OCW voor 2016. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2015, over media (Dossier 34300-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2015, over media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 123 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 22 december 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 16 november 2015 overleg gevoerd met de heer Dekker, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling (Dossier 34300-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 152 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 18 mei 2016 over aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 145). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2016 (Dossier 34300-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2016 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 139 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 22 december 2016 over de kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2016 (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. ...