Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag (Dossier 34031)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) basisonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 oktober 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het plan van aanpak buurtalen in het basisonderwijs (Dossier 34031)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het plan van aanpak buurtalen in het basisonderwijs Verslag van een schriftelijk overleg basisonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 18 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 december 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 15 oktober 2015 over het plan van aanpak buurtalen in het basisonderwijs (Kamerstuk 34 031, nr. 17). ...