Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Dossier 33472)
Verslag van een schriftelijk overleg over Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 8 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 april 2013 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 februari 2013 betreffende het wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Kamerstuk 33 472, nr. 6). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 september 2013, over de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Dossier 33472)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 september 2013, over de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs Verslag van een wetgevingsoverleg hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 25 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 9 oktober 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 september 2013 overleg gevoerd met Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Kamerstuk 33 472). ...

Verslag (Dossier 33472)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 december 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Nader verslag (Dossier 33472)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 17 NADER VERSLAG Vastgesteld 20 september 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de op 16 september 2013 ontvangen derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 472, nr. 15) besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...