Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag (Dossier 33017)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 13 december 2011 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 juli 2012, inzake Wijziging Gemeentewet en enige andere wetten ivm afschaffen bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (Dossier 33017)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 juli 2012, inzake Wijziging Gemeentewet en enige andere wetten ivm afschaffen bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen Verslag van een wetgevingsoverleg bestuur gemeenten Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 augustus 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 2 juli 2012 overleg gevoerd met minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de wijziging van de Gemeentewet. ...