Zoeken


Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

192 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Dossier 33862)
Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 25 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 december 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 18 augustus 2016 over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Kamerstuk 33 862, nr. 24). ...

Verslag (Dossier 33862)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 10 VERSLAG Vastgesteld 10 februari 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34010)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 25 september 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34210-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juni 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 34251)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 6 oktober 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34272)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) beroepsonderwijs economie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 22 september 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 oktober 2015, over het wetsvoorstel Erkenningsprocedure voor EU-beroepskwalificaties en de IMI-verordening (Dossier 34272)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 oktober 2015, over het wetsvoorstel Erkenningsprocedure voor EU-beroepskwalificaties en de IMI-verordening Verslag van een wetgevingsoverleg beroepsonderwijs economie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 10 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 november 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 oktober 2015 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening») (Kamerstuk 34 272). ...

Verslag (Dossier 33268)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 33400-B)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 oktober 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 33400-VII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 oktober 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Herdruk) (Dossier 33131)
Verslag (Herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (Dossier 33750-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 oktober 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over ruim baan voor toptalent (Dossier 33750-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over ruim baan voor toptalent Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 112 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 mei 2014 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 maart 2014 inzake ruim baan voor toptalent (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 99). ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van de moties bij de OCW-begroting 2014 (Dossier 33750-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de uitvoering van de moties bij de OCW-begroting 2014 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 106 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 april 2014 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 januari 2014 inzake de uitvoering van de moties bij de OCW-begroting 2014 (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. 81). ...

Verslag schriftelijk overleg over het inspectierapport ‘Evaluatie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers 2011/2012, De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers (type 1 en 2)’ (Dossier 33750-VIII)
Verslag schriftelijk overleg over het inspectierapport ‘Evaluatie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers 2011/2012, De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers (type 1 en 2)’ Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 62 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 12 juli 2013 inzake het inspectierapport «Evaluatie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers 2011/2012, De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers (type 1 en 2)» (Kamerstuk 33 400 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2013, over media (Dossier 33750-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2013, over media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 87 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 4 februari 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 25 november 2013 overleg gevoerd met Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: − de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 november 2013 inzake de Mediabegroting 2014 (Kamerstuk 33 750 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 oktober 2013, over het Begrotingsonderzoek OCW 2014 (Dossier 33750-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 oktober 2013, over het Begrotingsonderzoek OCW 2014 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 79 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 19 december 2013 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 29 oktober 2013 overleg gevoerd met minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Begrotingsonderzoek OCW 2014. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 november 2013, over Cultuur (Dossier 33750-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 november 2013, over Cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 85 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 januari 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 11 november 2013 overleg gevoerd met Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur. ...

Verslag van een schriftelijk overleg betreffende de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement De Liefde/Voordewind (Dossier 32641)
Verslag van een schriftelijk overleg betreffende de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs als gevolg van het amendement De Liefde/Voordewind Verslag van een schriftelijk overleg economie overige economische sectoren Nr. 16 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 mei 2013 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen over het afschrift van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Eerste Kamer van 25 december 2013 betreffende de voorgestelde wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs die voortvloeit uit het amendement De Liefde/Voordewind (artikel I, onderdeel A, onder 2 en 2a)1 (Kamerstuk 32 641, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34350-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...