Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

171 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-XII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35925-XII)
Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 55 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 8 november 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 oktober 2021 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en de heer Van Weyenberg, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 A); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 oktober 2021 inzake 35925-XII, Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XII, nr. ...

Nader verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Dossier 32127)
Nader verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 225 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal aanvullende vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brieven van 8 juni 2017 en 29 september 2017 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zestiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nrs. 223 en 224). ...

35925-A Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (Dossier 35925-A)
35925-A Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 november 2017, over Water (#:-)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 november 2017, over Water Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 8 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en staat heeft op 27 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Minister van Infrastructuur en staat, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34 775 XII); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 19 september 2017 inzake het MIRT Overzicht 2018 (Kamerstuk 34 775 A, nr. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) verkeer water Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 17 januari 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (#:-)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) verkeer weg Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 januari 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (blanco) (#:-)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld7 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (#:-)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 BLANCO VERSLAG Vastgesteld 7 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag (blanco) (#:-)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 7 december 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. ...

Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang ontwerp Loodsplichtbesluit 2021 (Dossier 35248)
Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang ontwerp Loodsplichtbesluit 2021 Verslag van een schriftelijk overleg verkeer water Nr. 8 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 november 2019 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van 2 juli 2019 over de voorhang ontwerp Loodsplichtbesluit 2021 (Kamerstuk 35 248, nr. 5). ...

Verslag (Dossier 35248)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) verkeer water Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 3 oktober 2019 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35000-XII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 oktober 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over vlootvervanging Rijksrederij; vaartuigen MPV-30 (Dossier 35000-XII)
Verslag van een schriftelijk overleg over vlootvervanging Rijksrederij; vaartuigen MPV-30 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 73 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 februari 2019 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van 5 december 2018 over de vlootvervanging van een deel van de Rijksrederij (Kamerstuk 35 000 XII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 31 oktober 2018, over Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35000-XII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 31 oktober 2018, over Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 63 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 14 november 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 31 oktober 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en mevrouw Van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35 000 XII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35 000 A). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het Project Zeetoegang IJmond (Dossier 35000-A)
Verslag van een schriftelijk overleg over het Project Zeetoegang IJmond Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 19 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 oktober 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van 3 juli 2018 over het Project Zeetoegang IJmond (Kamerstuk 34 775 A, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35000-A)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 oktober 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35000-J)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 november 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 november 2018, over Water (Dossier 35000-J)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 november 2018, over Water Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 28 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 12 december 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 november 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35 000 XII); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 18 september 2018 inzake MIRT Overzicht 2019 (Kamerstuk 35 000 A, nr. ...

Verslag (Dossier 35054)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) geluid natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 6 december 2018 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...