Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Nader verslag (Dossier 30874-(R1818))
Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 16 NADER VERSLAG Vastgesteld 21 mei 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorberei-dend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de indiening van een Nota van wijziging (Kamerstuk 30 874, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk (Kamerstuk 36200-IV-89) (Dossier 36410-IV)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk (Kamerstuk 36200-IV-89) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 46 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 februari 2024 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de brief van 16 mei 20243 over de uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk (Kamerstuk 36 200 IV, nr. 89). ...

Verslag (blanco) (#:-)
Verslag (blanco) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 februari 2024 Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat geen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36470-XIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 januari 2024 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (herdruk) (#:-)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (herdruk) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 HERDRUK1 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 april 2024 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 36441)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) economie overige economische sectoren Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 december 2023 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 36453)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 januari 2024 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36470-L)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 3 januari 2024 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 30417)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 9 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 36450)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 22 december 2023 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...