Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Jaarverslag van Defensie (#:-)
Jaarverslag van Defensie Jaarverslag begroting financiën 32 360 XJaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2009 nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE (X) Aangeboden 19 mei 2010 Ontvangsten (bedragen x € 1 000 000) Uitgaven (bedragen x € 1 000 000) INHOUDSOPGAVE blz. ...

Jaarverslag van Wonen, Wijken en Integratie (#:-)
Jaarverslag van Wonen, Wijken en Integratie Jaarverslag begroting financiën 32 360 XVIIISlotwet en jaarverslag Wonen, Wijken en Integratie 2009 nr. 3 JAARVERSLAG VAN WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE (XVIII) Aangeboden 19 mei 2010 Realisatie uitgaven naar beleidsartikelen voor 2009 (x € 1000) Realisatie ontvangsten naar beleidsartikelen voor 2009 (x € 1000) Jaarverslag 2009 Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) Inhoudsopgave blz. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 14VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 20 oktober 2008De vaste commissie voor Defensie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,Van BaalenDe griffier van de commissieDe Lange1, 119 en 39Wat betekent de verdere verkleining van het defensiebudget (de omvang van de Defensiebegroting voor 2009 bedraagt € 8 472 367, in de jaren 2010, 2011 en 2012 bedraagt de Defensiebegroting resp. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting Defensie (Dossier 31700-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting Defensie Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 17VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 22 oktober 2008De vaste commissie voor Defensie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft op 20 oktober 2008 verslag uitgebracht in de vorm van vragen met de daarop gegeven antwoorden (31 700 X, nr. ...